Inauguracja Roku Akademickiego 2013/2014 Uniwersytetu III Wieku w Lędzinach

Inauguracja Roku Akademickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku odbędzie się 7 października o godzinie 16.30 w sali widowiskowej „Piast”.

Inauguracja UTW w Lędzinach