Społeczna Rada Programowa

Społeczna Rada Programowa jest organem doradczym, inspirującym i opiniodawczym dla Dyrektora Miejskiego Ośrodka Kultury Lędzinach.

Do zakresu działania Rady należy także opiniowanie i wnioskowanie:

a) w sprawach dotyczących statutowej działalności Miejskiego Ośrodka Kultury w Lędzinach;

b) organizacji kierunków rozwoju Miejskiego Ośrodka Kultury w Lędzinach

Skład Rady:
Jan Kasprzyk – przewodniczący
Maria Zuber
Beata Kozioł
Dagmara Kupczyk
Renata Ścierska
Krystyna Wróbel