Społeczna Rada Programowa

Społeczna Rada Programowa jest organem doradczym, inspirującym i opiniodawczym dla Dyrektora Miejskiego Ośrodka Kultury Lędzinach.

Do zakresu działania Rady należy także opiniowanie i wnioskowanie:
a) w sprawach dotyczących statutowej działalności Miejskiego Ośrodka Kultury;
b) organizacji kierunków rozwoju Miejskiego Ośrodka Kultury

Skład Rady:
Jan Kasprzyk – przewodniczący
Beata Kozioł
Dagmara Kupczyk
Renata Ścierska
Krystyna Wróbel