Przegląd Kolęd, Pastorałek i Jasełek – Lędziny 2011

30 stycznia 2011 odbył się III Przegląd Kolęd, Pastorałek i Jasełek – Lędziny 2011. Celem spotkania solistów i zespołów była popularyzacja kolęd i pastorałek oraz piosenek związanych z tematyką bożonarodzeniową, pobudzanie twórczych zainteresowań młodego pokolenia, pielęgnacja tradycji śpiewania kolęd. W festiwalu wzięły udział zespoły i soliści w różnych kategoriach wiekowych z terenu powiatu bieruńsko-lędzińskiego oraz sąsiednich miast.

Trzyosobowa komisja w składzie Marzena Dolniak, Agata Parysz Urbaś, Siostra Gaudencja po zapoznaniu się z regulaminem festiwalu oceniała utwory zgodnie z kryteriami podanymi w regulaminie biorąc przede wszystkim pod uwagę:

  • Soliści i zespoły: dobór repertuaru, muzykalność i warunki głosowe wykonawców, aranżacja i instrumentacja, ogólny wyraz artystyczny.
  • Grupy kolędnicze: reżyseria, scenografia, rekwizyty, kultura zywego słowa, ruch sceniczny, muzyka, ogólny wyraz artystyczny.

 

 

Wyłoniono zwycięzców według kategorii wykonawczej:

– Anna Hycki (w kategorii „Solista”),

– Zespół wokalno – instrumentalny „Blue Band” (w kategorii „Zespół”),

– Chór Kameralistów Miasta Lędziny „Pro Arte et Musica”  (w kategorii „Chór”)

– Teatr Ruchu Pneuma” (w kategorii „Grupa jasełkowa”)

Jury zdecydowało przyznać również wyróżnienia:

– Grupa Parafialna Chrystusa Króla w Hołdunowie,

– Zespół Pieśni i Tańca „Holan” z Grojca,

– Zespół wokalny „Koniczynki”,

– Chór przy parafii Chrystusa Króla w Lędzinach.