Rozpoczął się kolejny nabór na Uniwersytet Trzeciego Wieku

Od 15 do 30 września 2011 roku trwa nabór nowych słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Słuchaczem Uniwersytetu Trzeciego Wieku  może być  każda osoba w wieku dojrzałym zamieszkała w Lędzinach , bądź w okolicy, która  zakończyła działalność zawodową i jest zainteresowana dalszą edukacją i szeroko  pojętą aktywnością . Wykształcenie słuchaczy nie ma znaczenia , można zostać słuchaczem niezależnie od stopnia wykształcenia. Zainteresowani  mogą korzystać z wymienionych powyżej zajęć, otrzymują indeks, a później  dyplom ukończenia  Uniwersytetu Trzeciego Wieku, które mają charakter symboliczny. Zainteresowanych prosimy o kontakt telefoniczny: Miejski Ośrodek Kultury w Lędzinach, ul. Hołdunowska 39, tel. 32 326 78 33