Sekcje › Zajęcia muzyczne

Nauka gry na instrumentach klawiszowych

  • Miejski Ośrodek Kultury
  • godzina ustalona indywidualnie z instruktorem
  • 30 zł za lekcję
kola-zainteresowan_klawisze