Sekcje › Zajęcia taneczne

kola-zainteresowan_tanczace-brzdace

Hip hop

  • MOK – sala nr 21
  • Plac Farski
kola-zainteresowan_hip-hop

Breakdance

  • MOK – sala nr 21
  • Plac Farski
kola-zainteresowan_breakdance