Uniwersytet Trzeciego Wieku

Uniwersytet Trzeciego Wieku w Lędzinach powstał z myślą o aktywizacji intelektualnej i społecznej osób, które zakończyły swoją działalność zawodową. Aktywność życiowa człowieka nie kończy się bowiem wraz z odejściem na emeryturę. Teraz gdy nie ciążą już obowiązki rodzinne i zawodowe można oddać się robieniu tego, co daje przyjemność i satysfakcję. Uczestnictwo w zajęciach Uniwersytetu Trzeciego Wieku pozwala słuchaczom na poszerzenie wiedzy, zaspokojenie zainteresowań, poznanie nowych osób i nawiązanie przyjaźni. Z drugiej strony przyjęcie na siebie obowiązków słuchacza to konieczność – najpierw – wyboru najodpowiedniejszego dla siebie rodzaju zajęć, później – systematyczne w nich uczestnictwo. Ma to istotne znaczenie dla organizacji czasu wolnego, pokonywania bezczynności a także dyscyplinuje i mobilizuje intelektualnie i fizycznie, co ma niebagatelne znaczenie dla utrzymania dobrego zdrowia psychofizycznego.

Oferta Uniwersytetu Trzeciego Wieku zawierała wykłady, ćwiczenia i zajęcia warsztatowe. Co drugi poniedziałek począwszy od 7 września 2009 roku o godzinie 16.30 sali widowiskowo – kinowej „ Piast” w Lędzinach odbywają się obowiązkowe wykłady dla słuchaczek i słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Ich tematyka jest zróżnicowana; dotyczy m.in. zagadnień z zakresu psychologii, pedagogiki, polityki społecznej, medycyny, kultury, filozofii, turystyki, dziennikarstwa, literatury , sportu i innych dziedzin w zależności od zainteresowań słuchaczy. Pozostałe formy zajęć nieobowiązkowych – do wyboru odbywają się w grupach ćwiczeniowych i są to : lektoraty języka obcego, ćwiczenia z obsługi komputera – IT, warsztaty rękodzielnicze, warsztaty taneczne – aktywności ruchowej, warsztaty psychologiczne, warsztaty rehabilitacyjne, zajęcia relaksacyjne i inne w zależności od zainteresowania i potrzeb słuchaczy.

Słuchaczem Uniwersytetu Trzeciego Wieku może być każda osoba w wieku dojrzałym zamieszkała w Lędzinach, która zakończyła działalność zawodową i jest zainteresowana dalszą edukacją i szeroko pojętą aktywnością. Wykształcenie słuchaczy nie ma znaczenia, można zostać słuchaczem niezależnie od stopnia wykształcenia. Zainteresowani mogą korzystać z wymienionych powyżej zajęć, otrzymują indeks a później dyplom ukończenia Uniwersytetu Trzeciego Wieku , które mają charakter symboliczny. W Uniwersytecie Trzeciego Wieku nie ma obowiązku uczestniczenia we wszystkich zajęciach, nie ma również stresujących kolokwiów, zaliczeń i egzaminów jak na tradycyjnych uczelniach. Wiedzę i umiejętności nabywa się więc z przyjemnością, nawiązując przy okazji nowe relacje z ludźmi w podobnym wieku i sytuacji życiowej.

Opłata za jeden semestr wynosi 50 zł. Płatna jest przelewem.

Koordynatorem UTW w Lędzinach jest mgr Joanna Figura tel. 531631424

Należność za poszczególne semestry należy wpłacać na konto:
ING Bank: 55 1050 1214 1000 0024 4854 7808

STRONA UTW Lędziny: www.centrumutw.pl (zakładka UTW Lędziny)

Do pobrania:

Deklaracja słuchacza UTWPobierz plik

Kwestionariusz słuchacza UTWPobierz plik

Podanie słuchacza UTWPobierz plik

jckziu_logo

KONTAKT Z UCZELNIĄ:

Jezuickie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
Godziny pracy sekretariatu:
poniedziałek – piątek od 8.00 do 16.00
ul. Powstańców 19, Mysłowice 41-400
biuro@jckziu.edu.pl
tel: 32 772 37 80
tel: 32 772 37 81
tel: 32 772 37 85
kom:  693 973 505

Zajęcia Prowadzący Miejsce Termin Godz.
Język angielski

mgr Kamila Klein MOK

Sala 14

Czwartki:

25.10, 08.11, 15.11, 22.11, 29.11, 06.12, 13.12, 10.01, 17.01, 24.01, 31.01

 

I gr 15.00-15.45

II gr 15.50-16.35

Język niemiecki mgr Maria Inglot- Gonera MOK

Sala 14

Środy:

17.10, 24.10, 07.11, 14.11, 21.11, 28.11, 05.12, 12.12, 09.01, 16.01, 23.01, 30.01

 

I gr 12.30-13.15

II gr 13.20-14.05

Nowoczesne technologie mgr Przemysław Wisiorek MOK

Sala 18

Wtorki:

16.10, 30.10, 13.11, 27.11, 11.12, 08.01, 22.01,

 

17.00-18.35

Ergonomia ruchu mgr Barbara Frączek MOK

Sala 21

Wtorki:

16.10, 30.10, 13.11, 27.11, 11.12, 08.01, 22.01

 

I gr 9.00-10.30

II gr 10.40-12.10

Warsztat zdrowego stylu życia mgr Bożena Bierońska MOK

Sala 14

 

Poniedziałki:

05.11, 19.11, 03.12, 07.01, 21.01

 

10.00-12.15

Warsztat psychologiczno-terapeutyczny dr Sonia Kędziora MOK

Sal 14

Poniedziałki:

15.10, 29.10, 12.11, 26.11, 10.12, 07.01, 21.01

 

12.30- 14.00

Warsztat rękodzielniczy mgr Agnieszka Czerniak MOK

Sala 2

Piątki:

19.10, 16.11, 30.11, 14.12, 11.01, 25.01

 

16.00-18.15

Warsztat ruchowy – Zumba mgr Magdalena Kuczowic Plac farski Poniedziałki:

29.10, 12.11, 26.11, 10.12, 07.01, 21.01

 

15.45-17.00

Zajęcia wspólne w Mysłowicach

 • warsztat teatralny

Zajęcia do wyboru:

 • Florystyka
 • Ikony
 • Malarstwo
 • Rzeźba
 • Zajęcia folklorystyczne (śpiew, taniec)

Wykłady:

 • 08.10.2018 – dr Grzegorz Odoj – wykład Inauguracyjny
 • 22.10.2018 – dr Artur Fabiś – „Troski egzystencjalne w starości”.
 • 05.11.2018 – dr Barbara Mandera + koncert „Najczęstsze schorzenia oczu u seniorów”.
 • 19.11.2018 – mgr Bogusława Zubel – „Ubezwłasnowolnienie – strach czy niewiedza”
 • 03.12.2018 – dr Grzegorz Odoj – „Memento Mori, czyli o obliczach śmierci w kulturze”
 • 14.01.2018 – dr Agnieszka Stroch-Uczciwek „ Dlaczego są dla nas tak ważne stawy skroniowo-żuchwowe”
 • 28.01.2018 – ks. dr Krzysztof Homa SJ -„Skandale w kościele od I-IV wieku. 10 największych skandalistów, heretyków”.