Uwaga słuchacze UTW – Zmiana godzin zajęć z relaksacji

Uniwersytet Trzeciego Wieku informuje wszystkich studentów, że zajęcia z relaksacji odbędą się w wyznaczonych harmonogramem terminach w godzinach 16.30 – 18.45.

Zapraszamy!