Kameraliści Miasta Lędziny "Pro Arte Et Musica"

Próby Kameralistów Miasta Lędziny „Pro Arte et Musica” – czwartek, g. 18:00–20:30 w MOK Lędziny.

METRYCZKA ZESPOŁU:

Zespół Kameralistów „Pro Arte et Musica” został założony przez Przemysława Salamońskiego w 1998 roku w Mysłowicach. Dwa lata później mecenat nad zespołem zaczął sprawować Urząd Miasta w Mysłowicach.

Od września 2010 roku siedzibą zespołu zostało miasto Lędziny, a mecenat nad Zespołem Kameralistów sprawuje Miejski Ośrodek Kultury. W repertuarze zespołu znajdują się utwory zarówno a capella, jak i formy wokalno – instrumentalne, muzyka gospel, cerkiewna a także operetka. Pro Arte et Musica współpracuje z licznymi grupami muzycznymi, wśród nich: Symphonieorchester der Musikfreunde Stockerau – Austria, Śląscy Kameraliści – Katowice, Zespół Barokowy im. G. Ph. Telemanna – Bielsko-Biała, Krakowski Kwartet Puzonowy.

Od 2005 roku drugim dyrygentem Zespołu Kameralistów została Maria Zuber, natomiast od 2008 roku jest kierownikiem artystycznym oraz I dyrygentem.

SUKCESY:

Do największych sukcesów Zespołu Kameralistów należą koncerty w Belgii, Holandii, Rosji, Anglii, Ukrainie i Austrii (Wiedeń – koncert w pałacu Schonbrunn „Weihnachten Rund um den Globus”, koncert w ramach festiwalu „Wiener Fest-Wochen”), a ponadto występ dla Księżnej Barbary Czartoryskiej w Puławach. Zespół Kameralistów brał udział w prawykonaniach dzieł tworzonych współcześnie (Tryptyk Rzymski I. Wypicha) – dzieło prezentowane m.in. na deskach Filharmonii Śląskiej, Krakowskiej i Kaliningradzkiej.
Oprócz Festiwalu w Wiedniu, Zespół brał udział w Festiwalach w Bielsku –Białej (Festiwal Muzyki A. Vivaldiego) oraz w Lędzinach (Jesień Organowa w Powiecie Bieruńsko-Lędzińskim).

Niewątpliwym sukcesem zespołu jest zdobycie II miejsca w II Ogólnopolskim Festiwalu Muzyki Chóralnej „SACRA ECCLESIAE CANTIO” w Tarnowie we wrześniu 2010 roku oraz zajęcie I miejsca w kategorii Zespołów Kameralnych na XX Tyskich Wieczorach Kolędowych w styczniu 2011 roku. Zespół Kameralistów jest również laureatem II miejsca w tegorocznej edycji Konkursu kolęd i pastorałek w Będzinie w kategorii zespoły wokalne.

Do sukcesów Kameralistów należy także nagranie płyt:
Gloria In Excelsis Deo czyli najpiękniejsze kolędy i pastorałki, płyta została nagrana wraz z Kwartetem Smyczkowym „Apassionato” (2003 rok),
Króluj nam Chryste – płyta nagrana wraz z Chórem Sursum Corda z Hołdunowa, przy współpracy z Kwartetem Smyczkowym „Appasionato” oraz zaprzyjaźnionymi instrumentalistami (2005 rok)
Pieśni Wielkanocne oraz Pieśni Maryjne – 2 płyty nagrane przez członków Zespołu dla Wydawnictwa Salwator z Krakowa (2010 rok).

INFORMACJE O DYRYGENCIE

Maria Zuber od 2005 r. była II dyrygentem Zespołu, od 2008 zajęła stanowisko I dyrygenta.
Ukończyła Studia Pedagogiczne na Wydziale Etnologii i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Ślaskiego (2005 rok) oraz na Wydziale Artystycznym Uniwersytetu Śląskiego w 2009 r. na kierunku Edukacja Artystyczna w zakresie Sztuki Muzycznej (2009 rok), specjalność: Prowadzenie Zespołów Muzycznych. Jest także absolwentką 4-letniego Studium Muzyki Kościelnej (Instytut Teologiczny im. Jana Kantego w Bielsku-Białej), które ukończyła z wyróżnieniem.
Nadal związana jest z Wydziałem Artystycznym Uniwersytetu Śląskiego, gdzie jako pracownik Instytutu Muzyki w Katedrze Dyrygowania prowadzi zajęcia z dyrygowania oraz czytania partytur.
Na co dzień pracuje jako nauczyciel w Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Mnichu, a także gra w kościele w Zabłociu.

Posłuchaj