Zespół „Radość”

Próby zespołu „Radość” – środa, g. 16.00–18.00 – Plac Farski

Muzyka, czy piosenka bezpośrednio rozwija wrażliwość estetyczną, umożliwia łatwiejsze poznawanie rzeczywistości, oparte na doznawaniu i przeżywaniu piękna. Wzbogaca u dzieci świadomość, zmysły, wyobraźnię i uczucia, które uszlachetniają całą osobowość.

ZESPÓŁ DZIECIĘCO – MŁODZIEŻOWY „RADOŚĆ” jest środowiskiem kształcącym i utrwalającym więź oraz postawę społeczną i patriotyczną. Kółko wokalne przeznaczone jest dla dzieci uzdolnionych muzycznie, które posiadają dobry słuch, pamięć muzyczną, barwę, umiejętność współdziałania w grupie.

ZESPÓŁ „RADOŚĆ” liczy 11 dziewczynek w wieku 7 – 14 lat – w większości absolwentki Miejskiego Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi nr 2 w Lędzinach.

Zajęcia kółka wokalno-muzycznego odbywają się od października 2011r. we wtorki o godz. 16.oo do 18.00 w Domu Kultury w Lędzinach.

Instruktorem zespołu jest Anna Musioł – nauczyciel Miejskiego Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi nr 2 w Lędzinach. Muzyka jest pasją nauczycielki, gra na gitarze, śpiewa – jest członkiem Zespołu Kameralistów Miasta Lędziny
„PRO ARTE ET MUSICA”. Współpracuje z instruktorem Franciszkiem Moskwa.

Stawiane wymagania kandydatom:

 • ogólna muzykalność \słuch, poczucie rytmu\
 • dobry materiał głosowy
 • barwa
 • stopień elastyczności głosu
 • pamięć muzyczna
 • umiejętność współdziałania w grupie

„Mali artyści” na zajęciach doskonalą głos, uczą się właściwej prezentacji, śmiałości, kreatywności.

Celem jest między innymi:

 • organizacja kontaktów pobudzających dzieci i młodzież do aktywności twórczej
 • promowanie talentu dziecięcego w środowisku lokalnym i dalszym
 • przygotowanie dzieci do odnoszenia sukcesów i radzenia z trudnościami
 • umacnianie realnej wiary we własne siły
 • wspomaganie dzieci w odkrywaniu możliwości twórczych
 • przekazywanie za pośrednictwem różnych form wyrazu głównych wartości o charakterze ponadczasowym i wynikających z nich postaw – a więc – wychowanie.

Spotkania stwarzają dziecku okazję do spontanicznej, odtwórczej i twórczej ekspresji muzycznej. Prowadzone są w różnej formie: np. pogadanki – Co to jest głos, dykcja? Ciekawostką są ćwiczenia emisyjne, dykcyjne i oddechowe.

Dzieci maja okazję:

 • bawić się głosem
 • improwizować ruchem
 • uczyć się właściwej prezentacji

Dzięki spotkaniom z artystami, twórcami ludowymi – z szeroko pojętą sztuką mogą wzmacniać i kreować własną postawę twórczą. Ważnym celem zajęć jest również nauka wartościowego spędzania czasu wolnego.

W repertuarze zespołu dziecięco-młodzieżowego „RADOŚC” znajdują się pieśni śląskie jak i okolicznościowe o różnej tematyce dziecięcej. A ponadto na zajęciach kółka muzycznego dzieci mają okazję poznać różne rodzaje muzyki (klasyczną, ludową, rozrywkową, jazzową ).

Udział zespołu dziecięco-młodzieżowego „Radość” w imprezach środowiskowych, przeglądach, festiwalach:

 • PRZEGLĄD PIOSENKI CHRZEŚCIJAŃSKIEJ „Razem” w Lędzinach
 • XVIII OGÓLNOPOLSKI FESTIWAL KOLĘD I PASTORAŁEK im. KSIĘDZA KAZIMIERZA SZWARLIKA W BĘDZINIE
 • „WIGILIA” – spotkanie integracyjne zorganizowane przez Miejski Ośrodek Kultury w Lędzinach w Sali widowiskowo-kinowej „Piast” przy UM w Lędzinach
 • 20 FINAŁ WIELKIEJ ORKIESTRY ŚWIĄTECZNEJ POMOCY 2012
 • XII POWIATOWY ORAZ XVI GMINNY PRZEGLĄD ZESPOŁÓW KOLĘDOWYCH – BOJSZOWY NOWE
 • IV REGIONALNY PRZEGLĄD KOLĘD, PASTORAŁEK I JASEŁEK – LĘDZINY
 • XIX REGIONALNY PRZEGLĄD PIEŚNI „ŚLĄSKIE ŚPIEWANIE” im. prof. ADOLFA DYGACZA

Osiągnięcia i sukcesy zespołu „RADOŚC”:

 • PRZEGLĄD PIOSENKI CHRZEŚCIJAŃSKIEJ – LĘDZINY
  I miejsce w kategorii soliści Dominika Centner
 • IV REGIONALNY PRZEGLĄD KOLĘD, PASTORAŁEK I JASEŁEK – LĘDZINY
  III miejsce w kategorii soliści i duety Julia i Zuzanna Czudaj
 • XIX REGIONALNY PRZEGLĄD PIEŚNI „ŚLĄSKIE ŚPIEWANIE”
  im. prof. ADOLFA DYGACZA
  II miejsce w kategorii zespoły wokalno-instrumentalne