Zespół regionalny „Lędzinianie”

Najstarszy działający zespół śpiewaczy w mieście – Miejskim Ośrodku Kultury to „Lędzinianie”. Od 1992 roku kieruje zespołem pan Franciszek Moskwa, który jest również solistą zespołu.

Zespół w swojej pracy często wraca do korzeni powstania pieśni, pieśni zapomnianej.

W repertuarze ma pieśni regionalne ziemi pszczyńskiej, rodzime pieśni lędzińskie – autorskie, utwory patriotyczne, biesiadne i religijne. Zespół bierze aktywny udział w konkursach i przeglądach. W swojej 25-letniej działalności ma wiele nagród i wyróżnień. Jest także laureatem nagrody Starosty Powiatu Bieruńsko – Lędzińskiego „Clemens Pro Kultura”.

Najważniejsze osiągnięcia zespołu to:

 • III miejsce w XXV Regionalnym Przeglądzie Pieśni ‘”Śląskie śpiewanie” im prof. Adolfa Dygacza w 2018r
 • III miejsce w XXIII Regionalnym Folklorystycznym Dzieci i Młodzieży, XXIV Regionalnym Festiwalu Folklorystycznym Dorosłych w Paradzie Ludowego Stroju Śląskiego „Jak Cie widzom, tak Cie piszom” w Miedźnej w 2018 r.,
 • I miejsce w XIV Przeglądzie Piosenki Dziecięcej „Śląskie Śpiewanie” Nominacja do Grand Prix 2007 r.
 • wyróżnienie I-go stopnia w XVII Rejonowym Festiwalu Kultury Młodzieży Szkolnej
 • wyróżnienie XXVIII Wojewódzkiego Przeglądu Zespołów Folklorystycznych „WICI – 2007”
 • II miejsce w IX Międzynarodowym Konkursie Muzyki i Pieśni im. Stanisława Hadyny w Koszęcinie w 2007 r.
 • II miejsce w XV przeglądzie Piosenki Dziecięcej „Śląskie Śpiewanie” w 2008 r.
 • III miejsce w XVI przeglądzie Piosenki Dziecięcej „Śląskie Śpiewanie” w 2009 r.
 • II miejsce w XI Międzynarodowym Konkursie Muzyki i Pieśni im. Stanisława Hadyny w Koszęcinie 2009r
 • Wyróżnienie specjalne I-go stopnia w XVII Rejonowym Festiwalu Kultury Młodzieży Szkolnej Tychy 2009 r.
 • II miejsce w Przeglądzie Piosenki Chrześcijańskiej „Razem” w roku 2017
 • I miejsce w II Przeglądzie kolęd, pastorałek i jasełek w Lędzinach w roku 2017
 • II miejsce w VII Powiatowym Festiwalu Muzyki i Tańca Lędziny 2010
 • XVII Międzynarodowy Przegląd Zespołów Regionalnych „Złoty Kłos Euro – Folklor” Zebrzydowice

Zespół co roku zapraszany jest na „Święto Ziemi Pszczyńskiej – Pod Brzymem”.

Dużym osiągnięciem zespołu było również zaproszenie przez Telewizję Kultura i Telewizję Silesia do nagrania teledysków „Niy chodź Marysiu do lasa”, „Stoi u wody ”, „Cześć Pieśni”. Nagrań dokonano w Miejskim Ośrodku Kultury. Nagrane teledyski wyemitowane w TV Silesia w programie popularnego na Śląsku Ecika i Masztalskiego.

Zespół ma swoje próby co tydzień w sali „Piast” w środy od godziny 15:00 do 19:00. Chętne osoby serdecznie zapraszamy do współpracy i tworzenia naszej lędzińskiej kultury.