Ważne informacje Zapisy na zajęcia feryjne

Kontrast

Czcionka A A A

kup bilecikkupbilecik.pl Znajdziesz nas na

Bal karnawałowy studentów UTW Lędziny i mieszkańców miasta

17 stycznia 2013 odbył się bal karnawałowy studentów – słuchaczy Uniwersytetu III Wieku w Lędzinach i mieszkańców naszego miasta. Blisko 70 osób bawiło się w restauracji Słowiańska za sprawą wspaniałych organizatorek – Rady Studenckiej UTW Lędziny. Każdy z uczestników wykazał się przeogromną fantazją, artyzmem i zaangażowaniem dobierając profesjonalny strój i tym samym przenosząc się w inną czasoprzestrzeń. Można było spotkać Czerwonego Kapturka, Chinkę, Cezara, kilka diabełków, czarownice, rajskie ptaki, niemowlęta, więźnia, elegancika lat 20, żabę, Mariolkę, lekarza, piratkę, uczennicę gimnazjum, muszkieterkę, wiosnę, tarantulę, a nawet żonę Szejka. Stroje były wspaniałe, a osoby w nie przebrane tętniły niesamowitą energią.

Bal karnawałowy studentów UTW Lędziny

Uniwersytet Trzeciego Wieku w Lędzinach  powstał z myślą  aktywizacji intelektualnej i społecznej osób, które zakończyły swoją działalność zawodową. Aktywność życiowa człowieka nie kończy się bowiem wraz z odejściem na emeryturę. Teraz gdy nie ciążą już obowiązki rodzinne i zawodowe można oddać się robieniu tego, co daje przyjemność i satysfakcję. Uczestnictwo w zajęciach Uniwersytetu Trzeciego Wieku pozwala słuchaczom na poszerzenie wiedzy, zaspokojenie zainteresowań, poznanie nowych osób i nawiązanie przyjaźni. Z drugiej strony przyjęcie na siebie obowiązków słuchacza to konieczność – najpierw – wyboru najodpowiedniejszego dla siebie rodzaju zajęć, później – systematyczne w nich uczestnictwo. Ma to istotne znaczenie dla organizacji czasu wolnego, pokonywania bezczynności a także dyscyplinuje i mobilizuje intelektualnie i fizycznie , co ma niebagatelne znaczenie dla utrzymania dobrego zdrowia psychofizycznego. Słuchaczem Uniwersytetu Trzeciego Wieku może być każda osoba w wieku dojrzałym zamieszkała w Lędzinach , która zakończyła działalność zawodową i jest zainteresowana dalszą edukacją i szeroko pojętą aktywnością. Wykształcenie słuchaczy nie ma znaczenia, można zostać słuchaczem niezależnie od stopnia wykształcenia. Wiedzę i umiejętności nabywa się z przyjemnością, nawiązując przy okazji nowe relacje z ludźmi w podobnym wieku i sytuacji życiowej.

Bal karnawałowy studentów UTW Lędziny

Uniwersytet III wieku w Lędzinach jest bardzo prężnie działającym i mocno zintegrowanym Uniwersytetem. Wykłady i ćwiczenia dla studentów stanowią obowiązek, który lędzińscy słuchacze wypełniają sumienne i z ogromną pieczołowitością, ale tuż zaraz po pozyskiwaniu i poszerzaniu wiedzy ważnym aspektem życia studenckiego jest integracja społeczna. Słuchacze nawiązują wzajemne relacje i pozyskują nowych przyjaciół. Aktywnie uczestniczą w alternatywnych formach spędzania wolnego czasu. Z ogromnym zaangażowaniem włączają się w życie społeczne naszego miasta. W zeszłym roku wspierali poprzez swe uczestnictwo – obsługa punktów kontrolnych – I Grę Miejską, którą „zasilili” swą pozytywną, pełną radości energią. W tym roku wsparli Orkiestrę Świątecznej Pomocy ofiarując złote serduszko. Uczestniczą bardzo aktywnie w życiu kulturalnym naszego miasta – uczestniczą we wszystkich przedsięwzięciach oferowanych przez Miejski Ośrodek Kultury. W maju planują wspólny wyjazd na Przełęcz Salmopolską, gdzie już zaplanowali biesiadę góralską i zabawę do białego rana.

Życie akademickie lędzińskich studentów tętni energią, której pozazdrościć może nie jeden młody człowiek, bo przecież Uniwersytet to ludzie i ich ogromne pasje. Nasze miasto Lędziny ma właśnie takich wspaniałych pasjonatów, którzy rozpoczęli kolejny, badawczy, nowy etap w życiu.

Bal karnawałowy studentów UTW Lędziny