Ważne informacje Zapisy na zajęcia feryjne

Kontrast

Czcionka A A A

kup bilecikkupbilecik.pl Znajdziesz nas na

Chrzest Polski

Dzisiaj, tj. 14 kwietnia przypada 1050 rocznica Chrztu Polski. Nazwą tą przyjęło się określać chrzest księcia Mieszka I, który zapoczątkował proces chrystianizacji ziem polskich; jest to również symboliczne wydarzenie, które uważane jest za początek państwa polskiego. Datuje się go na rok 966.

Dzięki przyjęciu chrztu przez Mieszka I, do państwa przybyli pierwsi misjonarze dzięki, którym rozpoczął się proces przejmowania zachodnich wzorców politycznych i kulturowych – struktury politycznej i administracyjnej państwa, systemu prawnego, obyczajów, pisma, łaciny jako języka urzędowego itp. Wydarzenie to zatem włączyło rodzące się państwo polskie w krąg polityczno-kulturowy Europy łacińskiej.

Chrzest Polski