Ważne informacje Zapisy na zajęcia feryjne

Kontrast

Czcionka A A A

kup bilecikkupbilecik.pl Znajdziesz nas na

Kolejny sukces artystyczny zespołu „Radość”

Wczoraj tj. 08.06.2016 r. zespół “Radość” prowadzony przez Annę Musioł przy Miejskim Ośrodku Kultury w Lędzinach zajął I miejsce w Regionalnym Przeglądzie Pieśni “Śląskie Śpiewanie” im. prof. Adolfa Dygacza w Koszęcinie. Okazał się najlepszym! Zespół “Radość” wraz z kapelą podbił serca jurorów i publiczności.

Zespół Radość

Przegląd Ślaskiego Śpiewania organizowany jest corocznie przez Związek Górnośląski oraz Zespół Pieśni i Tańca “Śląsk” im. Stanisława Hadyny.

Zadaniem tego przeglądu jest pielęgnowanie tradycji śpiewaczych regionu śląskiego i prezentacja śląskich pieśni ludowych. Przegląd jest festiwalem różnorodności pod względem doboru repertuaru, kompetencji gwarowej i przygotowania strojów. „Śląskie Śpiewanie” jednoczy śpiewaków i ich zainteresowania pieśnią śląską, strojami, zwyczajami, a także wzmacnia naszą przynależność do Małej Ojczyzny.

Naszym artystom serdecznie gratulujemy sukcesu i życzymy rozwoju w głębokiej wrażliwości artystycznej i jej pięknie, zaś Członkom Komisji Konkursowej dziękujemy za to niezwykłe ważne dla naszej społeczności wyróżnienie i uznanie.