Ważne informacje Zapisy na zajęcia feryjne

Kontrast

Czcionka A A A

kup bilecikkupbilecik.pl Znajdziesz nas na

Magia książki w moim życiu

W związku z Katowickimi Targami Książki zapraszamy słuchaczy Uniwersytetów Trzeciego Wieku do udziału w konkursie „Magia książki w moim życiu”. Organizatorem Konkursu jest Uniwersytet Trzeciego Wieku w Uniwersytecie Śląskim. 1. Konkurs adresowany jest do wszystkich słuchaczy Uniwersytetów Trzeciego Wieku zainteresowanych tematem. 2. Warunkiem uczestnictwa jest nadesłanie pracy w trzech egzemplarzach maszynopisu. Praca musi być opatrzona godłem. 3. Praca nie może przekraczać 5 stron maszynopisu. 4. Do pracy należy dołączyć zaklejoną kopertę, opatrzoną tym samym godłem, zawierającą: imię, nazwisko, dokładny adres zamieszkania, nazwę i adres UTW którego autor jest słuchaczem, ewentualnie e-mail i telefon. 5. Termin nadesłania prac upływa 15 czerwca 2011 r. 6. Prace należy przysyłać na adres: Uniwersytet Trzeciego Wieku w Uniwersytecie Śląskim, 40-007 Katowice, Bankowa 12 B. 7. Nadesłanych prac organizatorzy nie odsyłają (można je będzie ewentualnie odebrać). 8. Wyniki konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości w dniach trwania Targów Książki. 9. Jury przyzna nagrodę główną, wyróżnienia oraz wytypuje prace do druku. 10. Organizatorzy dołożą wszelkich starań, aby wyróżnione prace zostały opublikowane w wydawnictwie pokonkursowym. Autorzy nie partycypują w kosztach, ani nie otrzymają honorariów. 11. Autorzy przystępujący do konkursu wyrażają zgodę na publikowanie i przetwarzanie swoich danych osobowych w publikacjach i ogłoszeniach wyników. 12. Sprawy nie objęte regulaminem oraz sporne rozstrzyga Jury oraz Organizatorzy konkursu.