Ważne informacje Zapisy na zajęcia feryjne

Kontrast

Czcionka A A A

kup bilecikkupbilecik.pl Znajdziesz nas na

Uroczysta – już III – Inauguracja Roku Akademickiego 2011/2012 Uniwersytetu III Wieku w Lędzinach

5 października 2011 roku o godzinie 16.00 w sali widowiskowo-kinowej „Piast” zainaugurowano uroczyście Nowy Rok Akademicki UTW w Lędzinach.

W uroczystościach uczestniczyli JM Rektor Górnośląskiej WSP w Mysłowicach doc. dr Mirosław Wójcik, kierownik UTW doc. dr Sonia Kędziora, prof. nadzw. dr hab. Elżbieta Górnikowska – Zwolak, doc. dr Dorota Luber , dr Barbara Kołodziej, Dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury , koordynator UTW Joanna Figura, wice Burmistrz Miasta Lędziny Marek Bania, Przewodnicząca Rady Miasta Teresa Ciepły, Wice Przewodniczący Rady Miasta Jerzy Żołna, Radni: Anna Wójcik – Ścierska, Jerzy Sklorz, kierownik Referatu Kultury… UM Krzysztof Bednarczyk, zaproszeni goście, a także słuchacze UTW.

W tym roku szeregi studenckie zasiliło 18 nowych słuchaczy UTW ( z oferty UTW skorzystały już 124 osoby) . Zostali oni uroczyście pasowani na studentów UTW, którego to pasowania dokonał JM Rektor doc dr Mirosław Wójcik . Akt ślubowania odczytała kierownik UTW doc dr Sonia Kędziora. Nowi słuchacze UTW uroczyście ślubowali, a także z rąk JM Rektora otrzymali uroczyście indeksy.

Po immatrykulacji został wygłoszony pierwszy w tym roku akademickim wykład inauguracyjny wygłoszony przez dr hab. Wacława Golonkę.

Całość uroczystości uwieńczył koncert – występ artystyczny w wykonaniu Katarzyny Skulskiej – sopran i Wacława Golonki – fortepian.

Kolejny Rok Akademicki w Lędzinach został uroczyście otwarty i serdecznie zapraszamy wszystkich uczestników UTW do aktywnego uczestnictwa w zajęciach.

Serdecznie dziękujemy wszystkim słuchaczom UTW za ich obecność podczas Inauguracji Roku Akademickiego 2011/2012 UTW w Lędzinach.