Ważne informacje Zapisy na zajęcia feryjne

Kontrast

Czcionka A A A

kup bilecikkupbilecik.pl Znajdziesz nas na

Wakacyjne kino

W każdy poniedziałek i piątek zapraszamy na projekcje filmów dla najmłodszych w sali widowiskowej “Piast” w godz. od 10.00 do 11.30.

1.Udział widzów w seansie jest dopuszczalny pod warunkiem:

  • zakrywania ust i nosa przez widzów;
  • udostępnienia przez kino widzom nie więcej niż połowy liczby miejsc na sali – rzędy powinny być zajmowane naprzemiennie, z zachowaniem jednego wolnego miejsca między widzami;

2. Obowiązek zachowania jednego wolnego miejsca między widzami nie dotyczy;

  • widza, który uczestniczy w pokazie z dzieckiem poniżej 13. roku życia;
  • widza, który uczestniczy w pokazie z osobą z orzeczeniem o niepełnosprawności, osobą z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, osobą z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego lub osobą, która ze względu na stan zdrowia nie może poruszać się samodzielnie;
  • osób wspólnie zamieszkujących lub pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym.

3.Dodatkowe zalecenia związane z udziałem w seansie:

  • obowiązek założenia maseczki (zasłonięcia ust i nosa);
  • obowiązkowa dezynfekcja dłoni przez uczestników przed wejściem na teren kina;
  • opuszczanie kina przez widzów z zachowaniem wymaganego przepisami prawa odstępu;

wakacyjne-kino