Ważne informacje Zapisy na zajęcia feryjne

Kontrast

Czcionka A A A

kup bilecikkupbilecik.pl Znajdziesz nas na

Wspomnienia z Kuligu w Brennej

Miejski Ośrodek Kultury zorganizował dla mieszkańców 04 lutego 2017 r. wyjazd do Brennej. Głównym inicjatorem i koordynatorem wyjazdu było koło turystyczne prowadzone przez Macieja Mastalskiego i koło regionalno – historyczne prowadzone przez Bogusława Żogałę. Każdy z instruktorów przygotował dla mieszkańców – wycieczkowiczów coś niezwykłego i niezapomnianego.

Jak każdy wyjazd z Ośrodka Kultury miał on wymiar historyczno – regionalny połączony z walorem turystycznym. Tego dnia mieszkańcy naszego miasta wyjechali bardzo wcześnie rano by móc jak najwięcej zwiedzić i zobaczyć.

Kulig w Brennej

Pierwszym przystankiem dla wycieczkowiczów było Muzeum Sarkandra w Skoczowie. Kult św.Jana Sarkandra zaczął rozpowszechniać się na Śląsku i Morawach począwszy od daty Jego męczeńskiej śmierci – 1620 roku. W XVIII w. był już ugruntowany w jego rodzinnym mieście Skoczowie. XVII w. przekazy Komonieckiego podają jako miejsce urodzenia-kamienicę przy Rynku, sąsiadującą bezpośrednio ze skoczowskim ratuszem. W okresie międzywojennym w przyziemiu miejscu urodzenia zorganizowano kaplicę, gdzie odbywały się nabożeństwa ku czci bł. Jana Sarkandra. W budynku tym znalazły siedzibę organizacje katolickie, biblioteka i czytelnia katolicka. II wojna światowa, czasy powojenne zmieniły dotychczasowy bieg wydarzeń, przyczyniając się do zawieszenia kultu w tym miejscu. Dopiero w 1959 roku piwniczka ponownie odzyskała swe dawne przeznaczenie i pełni je do dnia dzisiejszego. Jesienią 1993 roku dzięki staraniom ks. Dziekana Alojzego Zubra, z pomocą władz Urzędu Miasta, przystąpiono do prac remontowych wewnątrz budynku. W czerwcu 1994 roku ks. bp. Tadeusz Rakoczy poświęcił odnowioną kaplicę, konsekrował nowy ołtarz. Co środę o godz.18.30 odprawiane są Msze św. Właścicielem kamienicy od 1890 roku jest skoczowska parafia św. Ap. Piotra i Pawła. W listopadzie 1994 roku oddane zostały do użytku sale ekspozycyjne. Stała ekspozycja muzeum prezentuje życie i kult św. Jana Sarkandra w Skoczowie i na Morawach. Zgromadzone eksponaty sakralne pochodzą głównie z okolicznych kościołów-parafialnego w Skoczowie, św. Bartłomieja w Grodźcu Śląskim. Są to stare kościelne druki, obrazy, rzeźby. Na szczególną uwagę zasługują XVII w. konfesjonał, tabernakulum, płaskorzeźba dłuta Jana Wałacha z 1936 roku – św. Teresa nad Skoczowem. Ostatnia sala muzealna przeznaczona jest na wystawy czasowe :malarstwa, grafiki, rysunku, rzeźby, fotografii, tkaniny. Uczestnicy mieli możliwość zwiedzenia tego niezwykłego muzeum. Każdy z uczestników mógł też zwiedzić Skoczowski rynek.

Kulig w Brennej

Drugi etap wycieczki to już szalona zabawa – kulig. Choć śniegu nie było wozy na kołach zrobiły ogromną radochę. Zabawom nie było końca. Kulig miał charakter rozrywkowy, ale i edukacyjny. Rdzenni górale ubrani w przepiękne ludowe stroje opowiadają o okolicy, jej historii, a także uwarunkowaniach przyrodniczych. Opowiadania w gwarze dostarczają uczestnikom wiele radości, ale i są doskonałą żywą lekcją turystyczno – historyczną. Na zakończenie dnia wozy zawiozły uczestników do karczmy w centrum Brennej gdzie wspólnie przy żurku w chlebie, śpiewach i zabawie upłynął czas. Każdy z doskonałym humorem wrócił do Lędzin, pełen dobrej pozytywnej energii.