Koła zainteresowań 2019/2020

Informujemy, że Miejski Ośrodek Kultury rozpoczyna zajęcia od października 2019 – grafik jest w ciągłej modyfikacji. kola-zainteresowan-2019-2020