Ważne informacje Zapisy na zajęcia feryjne

Kontrast

Czcionka A A A

kup bilecikkupbilecik.pl Znajdziesz nas na

Społeczna Rada Programowa

Społeczna Rada Programowa jest organem doradczym, inspirującym i opiniodawczym dla Dyrektora Miejskiego Ośrodka Kultury Lędzinach.

Do zakresu działania Rady należy także opiniowanie i wnioskowanie:
a) w sprawach dotyczących statutowej działalności Miejskiego Ośrodka Kultury;
b) organizacji kierunków rozwoju Miejskiego Ośrodka Kultury

Skład Rady:

1. Szymon Simonicz
2. Alicja Jaworska
3. Lidia Ciepły – Bugara
4. Danuta Karkoszka
5. Ireneusz Wróbel
6. Alicja Urbańczyk
7. Jacek Filipiak
8. Łukasz Kuczek