Ważne informacje Zapisy na zajęcia feryjne

Kontrast

Czcionka A A A

kup bilecikkupbilecik.pl Znajdziesz nas na

Projekty

Przeciwdziałanie stereotypom w gminie Lędziny Projekt

Kilka słów o projekcie (plik audio)

[audio:projekt.mp3]

W Miejskim Ośrodku Kultury w Lędzinach zakończono 31 sierpnia 2011r. z ogromnym powodzeniem projekt, który realizowany był od 01 października 2010 r. „Przeciwdziałanie stereotypom w gminie Lędziny”, projekt realizowany przez Miejski Ośrodek Kultury w Lędzinach, a współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Kapitał Ludzki – Narodowa Strategia Spójności, w ramach działania 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich kierowanym do wszystkich mieszkańców Lędzin, począwszy od uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych, średnich po osoby dojrzałe – starsze.

Dla mieszkańców Lędzin proponowane były następujące zajęcia:

  • „Warsztaty tworzenia własnego wizerunku”, w wymiarze łącznym 40 godzin dla 30 uczestników, które prowadzone były przez specjalistów z zakresu wizażu i komunikacji. W ich trakcie odbywały się zajęcia z komunikacji werbalnej i niewerbalnej o charakterze psychologiczno-pedagogicznym oraz wizażu i stylizacji. Omawiane były m.in. zagadnienia: analiza kolorystyczna, stylizacja sylwetki, autoprezentacja i tworzenie własnego stylu (mowa stroju) oraz dobór odpowiednich fasonów ubrań do konkretnych sytuacji życiowych (rozmowa kwalifikacyjna, egzamin, prezentacja) Uczestnicy zajęć otrzymali niezbędne wyposażenie do realizacji zajęć ( teczka, długopis, notatnik, materiały szkoleniowe a także kosmetyki, pędzle, gąbki) jak również co zajęcia poczęstunek. Młodzież poznała tajniki komunikacji werbalnej i niewerbalnej, stylu swojego wizerunku, a także właściwego makijażu i ogólnego wizerunku, który jest nam konieczny. Zajęcia te pozwoliły uczestnikom uwierzyć w siebie , a także młodzież nabrał pewności co do kierunku swojego postępowania i działania.
  • „Zajęcia break dance”, w wymiarze 60 godzin dla 20 uczestników poprowadzone były przez Dariusza Krylę. Znanego tancerza i instruktora, który podzielił się swoim doświadczeniem, a także umiejętnościami z lędzińską młodzieżą. Zajęcia pozwoliły na pokazanie innej, alternatywnej formy spędzania wolnego czasu. Pozwolił młodzieży uwierzyć w siebie i swoje możliwości. Podczas zajęć młodzież uczestniczyła w innowacyjnej formie edukacji a także alternatywnej formie zajęć, poprzez taniec „break dance”. Młodzież poznała nowoczesne tańce i style pod okiem wybitnego instruktora, niezwykle charyzmatycznej osoby. Każdy z uczestników zajęć otrzymał poczęstunek.
  • „Taniec dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin” w wymiarze 30 godzin dla 10 osób. Kurs poprowadzony został przez Tomasza Gibasa – instruktora tańca towarzyskiego. Osoby niepełnosprawne i ich rodziny z ogromnym zaangażowaniem uczestniczyły w zajęciach. Nauczyły się takich styli tańca jak: cza-cza, jave, walc angielski, tango, samba. Zajęcia pozwoliły osobom niepełnosprawnym i ich rodzinom na pokonanie kolejnej, istniejącej w świecie bariery. Osoby te zobaczyły nowe możliwości spędzania wolnego czasu, a także zajęcia z tańca pozwoliły na pozyskanie nowych, dotychczas nieosiągalnych dla osób niepełnosprawnych umiejętności. Każdy z uczestników w trakcie zajęć otrzymał poczęstunek.
  • „Kurs komputerowy dla osób po 50 roku życia” w wymiarze 120 godzin dla 20 uczestników z naciskiem na maksymalne wykorzystanie Internetu, pokazanie jak działa i jak można go zastosowywać w życiu codziennym. Kurs zakończył się egzaminem e-Citizen. Przystąpiło do egzaminu 18 osób i wszystkie z ogromnym powodzeniem go zaliczyły. Każdy z uczestników miał możliwość wejścia w świat Internetu, Informatyki a także wszystkich oprogramowań z tym związanych. Każdy uczestnik zajęć otrzymał podziękowanie, statuetkę, certyfikat, a także kartę plastikowa, która świadczy o podniesieniu kwalifikacji zawodowych. Wszystkie osoby mogą teraz powiedzieć, że świat komputera i Internetu nie jest mu obcy. Kurs ten – zajęcia dały możliwość szerokiego rozwoju, jak również pozwoliły na uwierzenie w swoje możliwości i zdolności techniczne we współczesnym świecie. Każdy z uczestników na wszystkich zajeciach otrzymał poczęstunek jak i materiały konieczne do realizacji zajęć ; notes, teczkę długopis, pendrive.

Wszystkim 80 uczestnikom zajęć serdecznie dziękujemy za ich sumienność, 100% frekwencję na 150 godzinach zajęć, a także niesamowite zaangażowanie i udział we wszystkich proponowanych zajęciach.

Na zakończenie odbył się uroczysty poczęstunek, gdzie każdy z uczestników otrzymał z rąk koordynatora i Dyrektora Miejskiego Ośrodka Kultury w Lędzinach statuetkę, dyplom, certyfikat i podziękowanie za udział w zajęciach. Na rozdanie certyfikatów zaproszeni również byli – instruktorzy prowadzący zajęcia, Burmistrz Miasta Lędziny, Radni Miasta a także Europoseł Małgorzata Handzlik, osoby zarządzające projektem, a także rodziny uczestników zajęć. Projekt zakończył się ogromnym powodzeniem.

♦ ♦ ♦

Projekt „Przeciwdziałanie stereotypom w gminie Lędziny” był i jest nadal – II edycja realizowany przez Miejski Ośrodek Kultury w Lędzinach, w ramach działania 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich i jest kierowany do wszystkich mieszkańców Lędzin. Projekt ten jest całkowicie finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Budżetu Państwa. Mieszkańcy Lędzin mieli szansę w ramach projektu skorzystać z zajęć – „Kursu komputerowego” poprowadzonego przez informatyka Ireneusza Wróbla. W ramach projektu zrealizowanych zostało 120 godzin zajęć z komputera, w dwóch grupach ćwiczeniowych, które zostały zaprojektowane tak, aby pomagać użytkownikom wykorzystywać maksymalnie Internet poprzez wyjaśnienie reguł jego działania oraz pokazanie jak może on być użyty do wielu codziennych działań, i jak może on ułatwić nam codzienne życie. Był on skierowany do wszystkich mieszkańców naszego miasta po 50 roku życia niezależnie od statusu, wykształcenia, wieku, zdolności lub umiejętności. Uczestnicy kursu otrzymali specjalnie dla nich opracowany skrypt i materiały szkoleniowe (pliki ćwiczeniowe i instrukcje wykonywania poleceń) oraz wyposażenie – teczka, notatnik, długopis i pendrive, a w trakcie zajęć poczęstunek. Zajęcia komputerowe odbywały się w sali komputerowej Gimnazjum nr 1 w Lędzinach. Z kursu skorzystało 20 uczestników, zaś do egzaminu ECDL – e – Citizen przystąpiło 18 uczestników i wszystkie osoby zdały ten egzamin pomyślnie.

Uczestnicy projektu otrzymali z rąk Małgorzaty Handzlik pamiątkowe europejskie certyfikaty

13 maja 2011 r. w sali widowiskowo–kinowej Piast uczestniczy projektowych zajęć otrzymali z rąk Europoseł Małgorzaty Handzlik pamiątkowe europejskie certyfikaty, a także statuetki. Kursantom gratulowali także: prowadzący zajęcia Ireneusz Wróbel, Dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury Joanna Figura, Przewodnicząca Rady Miasta Teresa Ciepły, a także radna Krystyna Wróbel. Miejski Ośrodek Kultury w Lędzinach w ramach projektu nadal prowadzi zajęcia w zakresie : tańca „Break Dance” dla młodzieży, a także „Tworzenie własnego wizerunku” dla młodzieży. MOK zakończył w grudniu 2010 r. pierwszą edycję zajęć, a były nimi: „Taniec klasyczny dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin”, „Break Dance” – I edycja, a także „Tworzenie własnego wizerunku – I edycja”. W ramach projektu zostało już rozdanych 55 europejskich certyfikatów, które świadczą o aktywnym uczestnictwie beneficjentów w zajęciach, a także o podniesieniu ich umiejętności i kwalifikacji zawodowych. Projekt realizowany jest przez Miejski Ośrodek Kultury w Lędzinach do czerwca 2011 roku.

 

♦ ♦ ♦

 

Rozpoczął się nabór do II edycji zajęć projektu „Przeciwdziałanie stereotypom w gminie Lędziny”, realizowanego przez Miejski Ośrodek Kultury w Lędzinach, a współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Kapitał Ludzki – Narodowa Strategia Spójności, w ramach działania 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich i jest kierowany do wszystkich mieszkańców Lędzin. Druga edycja zajęć projektowych skierowana jest do uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z Lędzin. Proponowane zajęcia to:

  • „Warsztaty tworzenia własnego wizerunku” w wymiarze 20 godzin dla 15 uczestników, prowadzone przez specjalistów z zakresu wizażu i komunikacji. W ich trakcie odbędą się zajęcia z komunikacji werbalnej i niewerbalnej o charakterze psychologiczno-pedagogicznym oraz wizażu i stylizacji. Omawiane będą m.in. zagadnienia: analiza kolorystyczna, stylizacja sylwetki, autoprezentacja i tworzenie własnego stylu (mowa stroju) oraz dobór odpowiednich fasonów ubrań do konkretnych sytuacji życiowych (rozmowa kwalifikacyjna, egzamin, prezentacja) Uczestnicy zajęć otrzymają niezbędne wyposażenie do realizacji zajęć, a także poczęstunek.

Zajęcia projektowe odbywać się będą w budynku Miejskiego Ośrodka Kultury w Lędzinach, ul. Hołdunowska 39, sala nr 2, we czwartki począwszy od dnia 31 marca 2011 r. do dnia 02.06.2011 r.:

– 31.03.2011 r., 07.04.2011 r., 14.04.2011 r., 21.04.2011 r., 28.04.2011 r., 05.05.2011 r., 12.05.2011 r., 19.05.2011 r. 26.05.2011 r., 02.06.2011 r. po dwie godziny zegarowe raz w tygodniu od 17:00 do 19:00.

 

  • „Zajęcia break dance” w wymiarze 30 godzin dla 10 uczestników raz w tygodniu po trzy godziny zegarowe. Prowadzone będą przez Dariusza Krylę, znanego tancerza i instruktora. Podczas zajęć młodzież uczestniczyć będzie w innowacyjnej formie edukacji, a także alternatywnej formie zajęć, poprzez taniec „break dance”. Młodzież pozna nowoczesne tańce i style pod okiem wybitnego instruktora. Każdy z uczestników zajęć otrzyma poczęstunek.

Zajęcia projektowe odbywać się będą w budynku Miejskiego Ośrodka Kultury w Lędzinach, ul. Hołdunowska 39, sala nr 21, w soboty począwszy od dnia 2 kwietnia 2011 r. do dnia 11.06.2011 r.:

– 02.04.2011 r, 9.04.2011 r. 16.04.2011 r., 30.04.2011 r. 07.05.2011 r., 14.05.2011 r., 21.05.2011 r., 28.05.2011 r., 04.06.2011 r., 11.06.2011 r., po trzy godziny zegarowe raz w tygodniu w godzinach od 10:00 do 13:00.

 

Chętnych uczestników zapisujemy w siedzibie

Miejskiego Ośrodka Kultury do dnia 25 marca 2011 roku.

Zainteresowanych prosimy o kontakt:

Miejski Ośrodek Kultury, ul. Hołdunowska 39, 43-143 Lędziny

tel. 32/3267833 lub 508313376