Ważne informacje Zapisy na zajęcia feryjne

Kontrast

Czcionka A A A

kup bilecikkupbilecik.pl Znajdziesz nas na

Deklaracja dostępności

Deklaracja Dostępności wykonana została na podstawie art. 12 pkt 7 ustawy z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. poz. 848), dalej zwanej „ustawą o dostępności cyfrowej” w związku z wdrożeniem WCAG 2.1.Celem publikacji Deklaracji Dostępności jest umożliwienie zapoznania się z informacjami dotyczącymi dostępności Miejskiego Ośrodka Kultury w Lędzinach. Deklaracja dostępności spełnia wymagania zawarte w art. 5 ustawy o dostępności cyfrowej i jest w pełni dostępna cyfrowo.

Wstęp

Miejski Ośrodek Kultury w Lędzinach stara się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Miejskiego Ośrodka Kultury w Lędzinach o nazwie mokledziny.pl

Daty publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 7.02.2011 r.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 14.08.2015 r.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo niezgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Treści niedostępne:

 • dokumenty PDF nie są poprawnie odczytywane przez programy dla osób niewidzących np. nieprawidłowo przygotowane tabele, wykresy, obrazki, brak sekcji nawigacyjnych, tytułu itp.
 • Brak formularza kontaktu

Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

 • wersję kontrastową
 • możliwość zmiany rozmiaru tekstu
 • widoczny fokus

Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia: 17.02.2020 r.
Oświadczenie zostało ostatnio poddane przeglądowi w dniu: 22.03.2021 r.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Dostępność architektoniczna

Miejski Ośrodek Kultury w Lędzinach ul. Hołdunowska 39

 • Wejście do budynku – 3 wejścia; 2 wejścia od ulicy Hołdunowskiej i jedno wejścieod ul. Gajowej
 • Podjazd dla wózków– wejścia od ulicy Hołdunowskiej
 • Dostępność dla osób na wózkach– korytarz i pomieszczenia na parterze
 • Winda– brak
 • Toaleta dla osób niepełnosprawnych– brak
 • Miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych– 1 miejsce
 • Wejście do budynku z psem asystującym lub psem przewodnikiem– tak 
 • Oznaczenia w alfabecie brajla – brak
 • Oznaczenia kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomychi słabowidzących– brak