Ważne informacje Zapisy na zajęcia feryjne

Kontrast

Czcionka A A A

kup bilecikkupbilecik.pl Znajdziesz nas na

Uniwersytet Trzeciego Wieku

Uwaga! Zajęcia tymczasowo zawieszone

Uniwersytet Trzeciego Wieku w Lędzinach powstał z myślą o aktywizacji intelektualnej i społecznej osób, które zakończyły swoją działalność zawodową. Aktywność życiowa człowieka nie kończy się bowiem wraz z odejściem na emeryturę. Teraz gdy nie ciążą już obowiązki rodzinne i zawodowe można oddać się robieniu tego, co daje przyjemność i satysfakcję. Uczestnictwo w zajęciach Uniwersytetu Trzeciego Wieku pozwala słuchaczom na poszerzenie wiedzy, zaspokojenie zainteresowań, poznanie nowych osób i nawiązanie przyjaźni. Z drugiej strony przyjęcie na siebie obowiązków słuchacza to konieczność – najpierw – wyboru najodpowiedniejszego dla siebie rodzaju zajęć, później – systematyczne w nich uczestnictwo. Ma to istotne znaczenie dla organizacji czasu wolnego, pokonywania bezczynności a także dyscyplinuje i mobilizuje intelektualnie i fizycznie, co ma niebagatelne znaczenie dla utrzymania dobrego zdrowia psychofizycznego.

Oferta Uniwersytetu Trzeciego Wieku zawierała wykłady, ćwiczenia i zajęcia warsztatowe. Co drugi poniedziałek począwszy od 7 września 2009 roku o godzinie 16.30 sali widowiskowo – kinowej „ Piast” w Lędzinach odbywają się obowiązkowe wykłady dla słuchaczek i słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Ich tematyka jest zróżnicowana; dotyczy m.in. zagadnień z zakresu psychologii, pedagogiki, polityki społecznej, medycyny, kultury, filozofii, turystyki, dziennikarstwa, literatury , sportu i innych dziedzin w zależności od zainteresowań słuchaczy. Pozostałe formy zajęć nieobowiązkowych – do wyboru odbywają się w grupach ćwiczeniowych i są to : lektoraty języka obcego, ćwiczenia z obsługi komputera – IT, warsztaty rękodzielnicze, warsztaty taneczne – aktywności ruchowej, warsztaty psychologiczne, warsztaty rehabilitacyjne, zajęcia relaksacyjne i inne w zależności od zainteresowania i potrzeb słuchaczy.

Słuchaczem Uniwersytetu Trzeciego Wieku może być każda osoba w wieku dojrzałym zamieszkała w Lędzinach, która zakończyła działalność zawodową i jest zainteresowana dalszą edukacją i szeroko pojętą aktywnością. Wykształcenie słuchaczy nie ma znaczenia, można zostać słuchaczem niezależnie od stopnia wykształcenia. Zainteresowani mogą korzystać z wymienionych powyżej zajęć, otrzymują indeks a później dyplom ukończenia Uniwersytetu Trzeciego Wieku , które mają charakter symboliczny. W Uniwersytecie Trzeciego Wieku nie ma obowiązku uczestniczenia we wszystkich zajęciach, nie ma również stresujących kolokwiów, zaliczeń i egzaminów jak na tradycyjnych uczelniach. Wiedzę i umiejętności nabywa się więc z przyjemnością, nawiązując przy okazji nowe relacje z ludźmi w podobnym wieku i sytuacji życiowej.

Opłata za jeden semestr wynosi 50 zł. Płatna jest przelewem.

Należność za poszczególne semestry należy wpłacać na konto: ING Bank: 55 1050 1214 1000 0024 4854 7808

STRONA UTW Lędziny: www.centrumutw.pl (zakładka UTW Lędziny)

Do pobrania:

Deklaracja słuchacza UTWPobierz plik

Kwestionariusz słuchacza UTWPobierz plik

Podanie słuchacza UTWPobierz plik

jckziu_logo

KONTAKT Z UCZELNIĄ:

Jezuickie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Godziny pracy sekretariatu: poniedziałek – piątek od 8.00 do 16.00 ul. Powstańców 19, Mysłowice 41-400 biuro@jckziu.edu.pl tel: 32 772 37 80 tel: 32 772 37 81 tel: 32 772 37 85 kom:  693 973 505

Zajęcia wspólne w Mysłowicach

  • warsztat teatralny

Zajęcia do wyboru:

  • Florystyka
  • Ikony
  • Malarstwo
  • Rzeźba
  • Zajęcia folklorystyczne (śpiew, taniec)