RODO

Klauzula informacyjna

  1. Administratorem podanych danych osobowych jest: Miejski Ośrodek kultury, ul. Hołdunowska 39; 43 – 143 Lędziny.
  2. Celem przetwarzania danych jest: realizacja umowy.
  3. Podstawa prawna przetwarzania: Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (dz. U. z 2016 r. poz. 922).
  4. Zebrane dane będą przechowywane do: ustania celu w jakim były przetwarzane – zakończenia obowiązywania umowy.
  5. Zebrane dane mogą być przekazywane: tylko odbiorcom upoważnionym na mocy przepisów prawa.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
  7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania.
  8. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do GIODO, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe na podstawie przepisów prawa, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości podpisania i realizacji umowy.