Ważne informacje Zapisy na zajęcia feryjne

Kontrast

Czcionka A A A

kup bilecikkupbilecik.pl Znajdziesz nas na

Immatrykulacja studentów UTW

1 października 2012 roku o godzinie 16.30 w sali widowiskowo-kinowej „Piast” zainaugurowano uroczyście Nowy Rok Akademicki UTW w Lędzinach. W uroczystościach uczestniczyli JM Rektor Górnośląskiej WSP w Mysłowicach prof. dr Mirosław Wójcik, kierownik UTW doc. dr Sonia Kędziora, prof. nadzw. dr hab. Elżbieta Górnikowska-Zwolak, doc. dr Dorota Luber , goście z Kijowa, Dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury, koordynator UTW Joanna Figura, wice Burmistrz Miasta Lędziny Marek Bania, Przewodnicząca Rady Miasta Teresa Ciepły, Wice Przewodniczący Rady Miasta Jerzy Żołna, Radni: Anna Wójcik – Ścierska, kierownik Referatu Kultury… UM Krzysztof Bednarczyk, zaproszeni goście, a także słuchacze UTW.

W tym roku szeregi studenckie zasiliło 10 nowych słuchaczy UTW, którzy zostali uroczyście immatrykulowani na studentów UTW przez JM Rektora prof. dr Mirosław Wójcika, zaś akt ślubowania odczytała kierownik UTW doc. dr Sonia Kędziora.

Po uroczystej immatrykulacji został przeprowadzony pierwszy w tym roku akademickim wykład inauguracyjny wygłoszony przez prof. dr hab. Piotra Barczyka. Całość uroczystości uwieńczył koncert – występ artystyczny w wykonaniu zespołu „Lędzinianie” i zespołu „Bejm” prowadzonych przez Franciszka Moskwę przy Miejskim Ośrodku Kultury w Lędzinach. Obecnie lędzińskie UTW liczy 71 słuchaczy.

Serdecznie dziękujemy wszystkim słuchaczom UTW za zaangażowanie i aktywność. Życzymy im powodzenia i przyjemności z realizacji zamierzonych celów.