Ważne informacje Zapisy na zajęcia feryjne

Kontrast

Czcionka A A A

kup bilecikkupbilecik.pl Znajdziesz nas na

Kolejny rok UTW zainaugurowany…

5  października 2015 roku rozpoczął się kolejny –7 już rok działalności Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Lędzinach, którego słuchaczami są głównie seniorzy z Lędzin ale również seniorzy z pobliskiego Chełmu Śląskiego. Uroczystego otwarcia roku akademickiego 2015/2016 dokonali JM Rektor ks. dr Wacław Królikowski, kierownik UTW doc. dr Sonia Kędziora i Joanna Figura dyrektorka MOK w Lędzinach.

W inauguracji uczestniczyli na zaproszenie: Burmistrz Miasta Lędziny Krystyna Wróbel, Przewodnicząca Rady Miasta Elżbieta Ostrowska wraz z jej zastępcami Edwardem Urbańczykiem i Zdzisławem Rudol, jak również nieliczni radni naszego miasta, a także prof. dr hab. Elżbieta Górnikowska–Zwolak, doc dr Gabriela Paprotna, Piotr Czarnynoga – radny Sejmiku, Marek Spyra – wiceprzewodniczący Rady Powiatu.

Uniwersytet Trzeciego Wieku w Lędzinach powstał z myślą o aktywizacji intelektualnej i społecznej osób, które zakończyły swoją działalność zawodową. Aktywność życiowa człowieka nie kończy się bowiem wraz z odejściem na emeryturę. Teraz gdy nie ciążą już obowiązki rodzinne i zawodowe można oddać się robieniu tego, co daje przyjemność i satysfakcję. Uczestnictwo w zajęciach Uniwersytetu Trzeciego Wieku pozwala słuchaczom na poszerzenie wiedzy, zaspokojenie zainteresowań, poznanie nowych osób i nawiązanie przyjaźni. Z drugiej strony przyjęcie na siebie obowiązków słuchacza to konieczność – najpierw – wyboru najodpowiedniejszego dla siebie rodzaju zajęć, później – systematyczne w nich uczestnictwo. Ma to istotne znaczenie dla organizacji czasu wolnego, pokonywania bezczynności a także dyscyplinuje i mobilizuje intelektualnie i fizycznie, co ma niebagatelne znaczenie dla utrzymania dobrego zdrowia psychofizycznego.

Rada Miasta i Burmistrz Miasta zapewniają co roku środki finansowe na realizację zajęć dla naszych seniorów, którzy chcą rozwijać swoje pasje i zainteresowania – za co im z całego serca dziękujemy.

Pani Burmistrz Krystyna Wróbel w swym przemówieniu inauguracyjnym wspomniała historię powołania i powstania UTW gdzie największą rolę spełniła dyrektorka MOK Joanna Figura, która zabiegała o utworzenie i powołanie w Lędzinach UTW. Przez rok czasu przekonywała i przedstawiała wyliczenia, a także korzyści z aktywizacji osób nieaktywnych już zawodowo. Wtenczas przed laty Pani Burmistrz jako przewodnicząca komisji kultury… Rady Miasta poparła inicjatywę Joanny Figury, a nawet tą inicjatywę lobbowała wśród radnych „jako inicjatywę z przyszłością”. Następnie życzyła rozwoju, satysfakcji i przede wszystkim przyjaźni. Poprosiła też z uśmiechem na ustach grono naukowe o zaliczanie wszystkich zajęć naszym słuchaczom. Wiadomo jednak, że na UTW nie ma ocen, egzaminów i zaliczeń na ocenę. „Studiujemy dla przyjemności”.

W tym roku szeregi studentów UTW zwiększyła grupa 12 słuchaczy i tym samym w Lędzinach mamy 84 uczestników zajęć. Uroczystej immatrykulacji dokonał JM Rektor ks. dr Wacław Królikowski. Na twarzach nowo immatrykulowanych studentów widniał zachwyt, wzruszenie, powaga i szacunek. Łzy szczęścia też spłynęły po policzkach gdy usłyszano dźwięki Gaude Mater.

Program zajęć UTW z roku na rok jest atrakcyjniejszy i tak w tym roku mamy warsztaty – obsługi komputera, plastyczne – rękodzielnicze, psychologiczne, muzyczne, relaksacyjne, rehabilitacyjne oraz lektoraty z j. niemieckiego i angielskiego, prawnicze, bezpieczeństwa, dietetyczne i inne w zależności od potrzeb naszych seniorów. Najważniejsze jednak są interdyscyplinarne wykłady, na których słuchacze mogą rozwijać i poszerzać swoją wiedzę.

Ale jak to bywa – nie samą „nauką i wykładami” studenci żyją.

Słuchacze UTW Lędziny biorą czynny i aktywny udział w imprezach organizowanych przez MOK np. są co roku sędziami na punktach kontrolnych w miejskiej grze terenowej na orientację, ufundowali też kilkukrotnie złote serduszko dla WOŚP, uczestniczyli w spotkaniach autorskich, wieczornicach, w spektaklach teatralnych, juwenaliach studenckich, itp. Są beneficjentami programów ministerialnych, a także unijnych. Seniorzy naszego UTW corocznie organizują spotkania andrzejkowe, opłatkowe, karnawałowe, wycieczki, biesiady, ogniska i liczne zabawy. Wszystkie osoby – zwłaszcza rada studencka są bardzo zaangażowane w życie akademickie naszej społeczności senioralnej. Oby tego ogromnego zaangażowania i ogromnych chęci w tym roku nie zabrakło. Życzymy wszystkim słuchaczom i wykładowcom zdrowia i zadowolenia.

Kierownikiem Uniwersytetu Trzeciego Wieku jest doc. dr  Sonia Kędziora e-mail: skedziora@o2.pl

Koordynatorem Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Lędzinach jest mgr Joanna Figura e-mail: mokledziny@tlen.pl tel. 508 313 376