Ważne informacje Zapisy na zajęcia feryjne

Kontrast

Czcionka A A A

kup bilecikkupbilecik.pl Znajdziesz nas na

PRESS EFS czyli mieszkańcy Śląskiego o Europejskim Funduszu Społecznym

Już wkrótce dowiemy się jak Europejski Fundusz Społeczny zmienia życie mieszkańców województwa śląskiego. 14 maja 2012 r. ruszył Konkurs Dziennikarski PRESS EFS , którego uczestnicy za pomocą pióra, mikrofonu i kamery opowiedzą historie osób realizujących i biorących udział w projektach dofinansowanych ze środków unijnych.

PRESS EFS

Konkurs skierowany jest do wszystkich mieszkańców województwa śląskiego. Startować mogą zarówno profesjonaliści, jak i dziennikarze-amatorzy w dwóch kategoriach wiekowych: młodzież (od 14 do 18 roku życia) i dorośli (powyżej 18 roku życia). Ich zadaniem będzie opisanie historii uczestników projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w formie artykułu prasowego, publikacji internetowej, audycji radiowej lub filmu. Do konkursu mogą być zgłoszone prace, które nie zostały wcześniej sfinansowane ze środków EFS.

Aby wziąć udział w konkursie należy dostarczyć formularz zgłoszeniowy wraz z artykułem prasowym, publikacją internetową (kategoria „pióro”), płytą CD/DVD z nagraniem audycji radiowej (kategoria „mikrofon”) lub płytą CD/DVD z nagraniem filmu (kategoria „kamera”) na adres:

Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice z dopiskiem: „PRESS EFS – Konkurs Dziennikarski”

lub wersje elektroniczne wymienionych dokumentów na adres e-mail: mblaszczyk@slaskie.pl lub mpodlaska@slaskie.pl. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 8 czerwca 2012 r. Stworzone przez uczestników materiały zostaną przyporządkowane do jednej z trzech grup: „pióro” – prasa/internet, „mikrofon” – radio, „kamera” – telewizja oraz ocenione przez ekspertów z danej dziedziny. Jury będzie zwracać uwagę na zgodność pracy z celem i tematyką konkursu, jakość merytoryczną, zawartość treści edukacyjnych i informacyjnych oraz nowatorskie i twórcze ujęcie tematu. Finał Konkursu oraz uroczyste wręczenie nagród nastąpi w Katowicach w dniu 19 czerwca 2012 r.

Fundatorami nagrody głównej – wizyty studyjnej w Brukseli dla laureatów I miejsca w obydwu kategoriach wiekowych oraz we wszystkich kategoriach konkursowych tj. „pióro”, „mikrofon”, „kamera” – są Posłowie do Parlamentu Europejskiego – prof. Jerzy Buzek, Małgorzata Handzlik oraz dr Jan Olbrycht. Objęli oni również patronat honorowy nad wydarzeniem. Na pozostałych finalistów czekają publikacje i emisje prac w lokalnych mediach oraz nagrody rzeczowe.

Wydarzenie ma na celu promocję dobrych praktyk Europejskiego Funduszu Społecznego w województwie śląskim. Prace mają inspirować czytelników, słuchaczy i widzów do działania, realizacji swoich planów oraz wskazywać różne możliwości wykorzystywania funduszy europejskich.

Organizatorem wydarzenia jest Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego we współpracy z Regionalnymi Ośrodkami Europejskiego Funduszu Społecznego w Bielsku-Białej, Częstochowie, Katowicach i Rybniku. Patronat nad PRESS EFS objęli: Gazeta Wyborcza, TVP S.A. Oddział Katowice, Radio Katowice oraz Wydział Radia i Telewizji im. Krzysztofa Kieślowskiego Uniwersytetu Śląskiego.

Konkurs współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Szczegółowe informacje dot. PRESS EFS można znaleźć na stronie www.efs.slaskie.pl oraz pod nr tel. 327 74 04 33.