Ważne informacje Zapisy na zajęcia feryjne

Kontrast

Czcionka A A A

kup bilecikkupbilecik.pl Znajdziesz nas na

WAŻNE! Informacja Urzędu Miasta

koronawirus_szkoly Uwaga Mieszkańcy
Od 12 do 25 marca 2020 roku w przedszkolach, szkołach i w placówkach oświatowych (zarówno publicznych i niepublicznych) nie będą prowadzone zajęcia dydaktyczno – wychowawcze. To decyzja Ministra Edukacji Narodowej wynikająca z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa. Więcej informacji: Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych

Uwaga!12 i 13 marca br. w przedszkolach i szkołach podstawowych nie będą odbywały się zajęcia dydaktyczno-wychowawcze, a jedynie działania opiekuńcze; – od 12 marca br. uczniowie szkół ponadpodstawowych nie przychodzą do szkół; – Rodzicom mającym dzieci w wieku do 8 lat przysługuje zasiłek opiekuńczy do 14 dni. Szczegóły na stronie internetowej ZUS. Ministerstwo Edukacji Narodowej zachęca dzieci do samodzielnej nauki. Na platformie epodreczniki.pludostępniono bezpłatne materiały edukacyjne.

Zawieszenie zajęć nie dotyczy: poradni psychologiczno-pedagogicznych; specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych; młodzieżowych ośrodków wychowawczych, młodzieżowych ośrodków socjoterapii, specjalnych ośrodków wychowawczych, ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych; przedszkoli i szkół w podmiotach leczniczych i jednostkach pomocy społecznej; szkół w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich; szkół przy zakładach karnych i aresztach śledczych.

PAMIĘTAJ! • rygorystycznie przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz; • śledź na bieżąco komunikaty Głównego Inspektoratu Sanitarnego, Ministerstwa Zdrowia i Ministerstwa Edukacji Narodowej o sytuacji epidemiologicznej w kraju oraz informacje przesyłane przez dyrektora szkoły.

Osoby wracające z regionów zarażonych koronawirusem powinny powiadomić o tym telefonicznie stację sanitarno-epidemiologiczną lub zgłosić się do oddziału obserwacyjno-zakaźnego. Więcej informacji dotyczących koronawirusa na stronie: gov.pl/koronawirus