Ważne informacje Zapisy na zajęcia feryjne

Kontrast

Czcionka A A A

kup bilecikkupbilecik.pl Znajdziesz nas na

XI Festiwal Piosenki Europejskiej

Dom Kultury w Rybniku-Chwałowicach zaprasza wszystkich śpiewających solistów w wieku od 14 do 25 lat, do udziału w XI Festiwal Piosenki Europejskiej.

Celem Festiwalu jest: popularyzacja języków obcych, dokonanie przeglądu aktualnego stanu kultury muzycznej młodzieży, popularyzacja najbardziej wartościowych treści muzycznych i literackich oraz promowanie twórczości artystycznej, promocja Unii Europejskiej.

Przesłuchania konkursowe odbędą się w dniach 13-14 marca, a koncert laureatów – 27 marca 2013 r. Każdy z uczestników Festiwalu zobowiązany jest wykonać dwa utwory w jednym lub dwu podanych języków krajów Unii Europejskiej: angielski, niemiecki, francuski, włoski, hiszpański. Utwory wykonuje się na żywo z akompaniamentem wcześniej nagranym lub z towarzyszeniem zespołu lub akompaniatora. Preferowany będzie żywy akompaniament.

Organizatorami Festiwalu są: Dom Kultury w Rybniku-Chwałowicach, Centrum Usług Językowych Albion i Alliance Française w Rybniku.

Dla laureatów Festiwalu przewidziane są nagrody: wycieczka do Brukseli, kursy językowe, wydawnictwa książkowe, multimedialne i inne.

Wszelkie koszty związane z uczestnictwem pokrywają instytucje zgłaszające lub sami wykonawcy. Organizatorzy zapewniają poczęstunek dla wszystkich wykonawców.

Karty zgłoszeń należy nadsyłać pocztą, pocztą elektroniczną lub faksem – w nieprzekraczalnym terminie do 01.03.2013 r. na adres:

Dom Kultury w Rybniku – Chwałowicach
44-206 Rybnik ul. 1 Maja 91B
tel/fax: (32) 42 16 222 wew. 40, tel.: (32) 433 18 52
biuro@dkchwalowice.pl

Szczegółowe informacje o Festiwalu, dostępne na stronie www.dkchwalowice.pl, drogą elektroniczną: biuro@dkchwalowice.pl lub tel. 32 4216222 , 32 4331852.

Regulamin i Karta zgłoszenia XI Festiwalu Piosenki Europejskiej do pobrania ze strony: http://www.dkchwalowice.pl/index.php/pobieralnia/category/3-festiwale