Ważne informacje Zapisy na zajęcia feryjne

Kontrast

Czcionka A A A

kup bilecikkupbilecik.pl Znajdziesz nas na

Zespół „Radość”

Zespół dziecięco – młodzieżowy “Radość” liczy 13 dziewczyn w wieku 6 do 16 lat. Zajęcia odbywają się w każdą środę w godz. 16.00 – 18.00 w sali audio – wizualnej na Placu Farskim, z zwiększoną częstotliwością w okresach bezpośrednio poprzedzających ważniejsze wydarzenia kulturalne.

Głównym założeniem programu było ukształtowanie pozytywnej motywacji dzieci i młodzieży do muzyki, zapewnienie bezpośredniego kontaktu z muzyką w formie różnorodnej działalności muzycznej, nabycie cech umożliwiających uprawianie muzyki choćby w najprostszych jej formach. Kółko zainteresowań dało możliwość rozwijania uzdolnień muzycznych, kształcenia zainteresowań muzycznych, przygotowało do świadomego i aktywnego uczestnictwa w kulturze muzycznej. Dzieci i młodzież swoje umiejętności i wiedzę prezentowały w formie występów w uroczystościach i imprezach środowiskowych wg potrzeb MOKu, przeglądach, festiwalach i konkursach muzycznych.

Zespół współpracował z Kapelą Śpiewaczą, działającą przy Miejskim Ośrodku Kultury w Lędzinach, której kierownikiem artystycznym jest Franciszek Moskwa.

CELE ZESPOŁU WOKALNEGO:

 1. Kształtowanie zainteresowań i zamiłowań muzycznych;
 2. Promowanie dokonań artystycznych dzieci i młodzieży w środowisku lokalnym i dalszym;
 3. Ukazanie różnych funkcji sztuki – estetycznej, poznawczej, wspólnotowej, emocjonalno – terapeutycznej, religijnej.

Program zakłada realizację następujących treści związanych z problematyką prawidłowego kształcenia i rozwoju głosu:

 • Nauka piosenek i pieśni z zachowaniem naturalnego głosu;
 • Systematyczne doskonalenie głosu i techniki śpiewania przez stosowanie specjalnie dobranych ćwiczeń emisyjnych;
 • Kształcenie techniki zespołowego śpiewu przez ćwiczenia wyrównującą barwę samogłosek i poprawną dykcję;
 • Przygotowanie do śpiewu wielogłosowego poprzez kanony, proste układy dwu – trzygłosowe;
 • Śpiewanie pieśni i piosenek w układzie dwu – i trzygłosowym.

REPERTUAR WOKALNY:

 • Piosenki popularne i młodzieżowe;
 • Utwory okolicznościowe;
 • Piosenki religijne;
 • Pieśni śląskie;
 • Kolędy i pastorałki.

Zespół dziecięco – młodzieżowy “Radość” brał czynny udział w spotkaniach okolicznościowych, konkursach, przeglądach i festiwalach w środowisku lokalnym i regionalnym:

 • Gala VIII Przeglądu Kolęd, Pastorałek i Jasełek – odebranie nagrody za zajęcie I miejsca w kategorii zespoły wokalne i zespoły instrumentalne / 12.01.2017r./
 • Udział zespołu w uroczystości “Spotkanie Rodu Stolorz” w restauracji “Pinocy” – prezentacja krótkiego programu artystycznego składającego się z piosenek okolicznościowych wchodzących w skład repertuaru zespołu /17.03.2017r./
 • Wyjazd na 3 – dniowe warsztaty artystyczne za zdobycie I miejsca w Przeglądzie Finałowym XXIII Regionalnego Przeglądu Pieśni “Śląskie Śpiewanie” im. Prof. Adolfa Dygacza w Zespole Pieśni i Tańca “Śląsk” w Koszęcinie w dniach 7 -9 .04.2017 r.
 • Udział w I etapie przesłuchania XXIV Przeglądu Pieśni “Śląskie Śpiewanie” im. Prof. Adolfa Dygacza /25.04.2017 r./
 • Wyjazd do Koszęcina na Koncert Finałowy “Śląskiego Śpiewania” XXIV Przeglądu Pieśni “Śląskie Śpiewanie” im. Prof. Adolfa Dygacza. Współpraca z Telewizją Silesia – nagrywanie programu z udziałem zespołów działających przy Miejskim Ośrodku Kultury w Lędzinach ; wywiady, zdjęcia /09.06.2017r./
 • Współudział w programie artystycznym w imprezie lokalnej “Dni Lędzin” na Placu Farskim – prezentacja programu artystycznego /09.06.2017r./
 • Udział zespołu w uroczystości 20 – leciu Towarzystwa Kulturalnego im. Anielina Fabery – prezentacja pieśni śląskich /07.10.2017r./
 • Wyjazd do Wodzisławskiego Centrum Kultury na 36. Wodzisławskie Spotkania z Folklorem; zdobycie I miejsca w przeglądzie artystycznym /22.10.2017r./
 • Współudział w spotkaniu z okazji święta patronki muzyki kościelnej Św. Cecylii z Panią Burmistrz miasta Lędziny i zespołami działającymi przy MOKu w Lędzinach /22.11.2017r./
 • Udział w XII Spotkaniu Kolędowym organizowanym przez Reginę Pioskowik Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 w Chełmie Śląskim /13.12.2017r./
 • Współudział w programie artystycznym prezentowanym na Spotkaniu Wigilijnym Uniwersytetu Trzeciego Wieku w sali widowiskowej Piast w Lędzinach /11.12.2017r./
 • Udział w I etapie Międzynarodowego Festiwalu Kolęd i Pastorałek im. Ks. Kazimierza Szwrlika; wyjazd do Młodzieżowego Centrum Kultury w Jaworznie /15.12.2017r./

Istotnym zadaniem zajęć koła zainteresowania muzycznego było uświadomienie sobie korzeni i tradycji kulturalnych oraz wyrobienie w dzieciach i młodzieży z jednej strony poczucia tożsamości własnej i narodowej, z drugiej zaś – tolerancji w stosunku do odmienności do innych kultur i obyczajów. Najważniejszym celem był wszechstronny rozwój pełnej i twórczej osobowości dzieci i młodzieży. Koło zainteresowań gwarantuje zdobycie wiedzy, umiejętności, swobodną i miłą atmosferę, rozwój talentów i świetną zabawę.