XIX Międzynarodowy Przegląd Zespołów Regionalnych „Złoty Kłos” Euro‑Folklor 2012

„Złoty Kłos” to impreza konkursowa. Na przeglądzie występują zespoły śpiewacze, zespoły prezentujące tradycyjne ludowe zwyczaje i obrzędy, zespoły taneczne i wokalno-taneczne, kapele ludowe, soliści instrumentaliści oraz śpiewacy ludowi. Eliminacje odbyły się 2 maja 2012 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Zebrzydowicach, w których zespół „Lędzinianie” reprezentujący Miejski Ośrodek Kultury w Lędzinach zdobył wyróżnienie.